Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)

S potešením Vám oznamujeme, že dlhoročná snaha o novelu „GMO zákonov", ktorá zakotví do našej legislatívy možnosť zakázať geneticky modifikované plodiny, je u konca. Národná rada SR túto novelu schválila. Ak prezidentka SR nevráti novelizované zákony späť do parlamentu, čo nepredpokladáme, nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

sobota, 10 apríl 2021 14:59 Napísal(a) v Slovensko a GMO 11 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Ak pôjde všetko podľa plánov biotechnologického odvetvia, môžu sa nové GMO, vyrobené novými genetickými technikami, nekontroľovateľne šíriť s dopadom na ekosystémy, poľnohospodárstvo a produkciu potravín.

piatok, 09 apríl 2021 20:22 Napísal(a) v Zákony a GMO 18 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V Európe narastá znepokojenie nad intenzívnou snahou biotechnologického odvetvia o vylúčenie rastlín a živočíchov vytvorených novými genetickými technikami z GMO zákonov, ktoré stanovujú pravidlá hodnotenia rizika, monitorovania a označovania produktov získaných genetickými technikami. Výsledkom môže byť neregulované, nekontrolovateľné a nezvratné šírenie týchto nových GMO do životného prostredia s dopadom na ekosystémy, poľnohospodárstvo a výrobu potravín.

štvrtok, 08 apríl 2021 18:49 Napísal(a) v GMO 8 komentáre