Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Európska komisia si kladie za cieľ oslobodiť niektoré nové GMO (vytvorené novými genetickými technikami) od bezpečnostných GMO predpisov EÚ.

utorok, 14 september 2021 16:37 Napísal(a) v Zákony a GMO 19 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Prinášame Vám reakciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na spoločný národný list 50 organizácií, v ktorom sa v prvom rade žiada, aby sa SR postavila proti snahe o dereguláciu novej generácie GMO, vyrobených novými genetickými technikami. Táto snaha o vymanenie novej generácie GMO z pod GMO legislatívy je umocnená nedávnou štúdiou Európskej komisie, ktorá zdôrazňuje potrebu týchto nových GMO a zmenu (oslabenie) legislatívy. Hrozí tak šírenie GMO bez regulácie, bez hodnotenia rizika, bez označovania a bez dosledovateľnosti.

utorok, 14 september 2021 00:00 Napísal(a) v Slovensko a GMO 5 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V týchto dňoch členské štáty tvoria stanoviská k novým GMO, ktoré sú vytvorené novými genetickými technikami (NGT) a k štúdii EK o NGT. V tejto súvislosti sme MPRV SR a MŽP SR poslali toto nasledujúce stanovisko k 4 otázkam Rady EÚ o NGT. Veríme, že ho využijú a rozhodnú sa správne v prospech ľudí a životného prostredia.

pondelok, 31 máj 2021 09:42 Napísal(a) v GMO 29 komentáre