Ing. Daniel LEŠINSKÝ, PhD.

email: lesinsky[zavinac]changenet.sk

Ďalšie informácie

DL v kancelarii sm

Vyštudovaný environmentalista na FEE, TU vo Zvolene so štúdijnými pobytmi v Maďarsku, Nemecku, Nórsku a Dánsku. V rokoch 1999 - 2003 PhD zamerané na biodegradovateľnosť a ekotoxicitu biologicky rozložiteľných polymérov s výskumom v Rakúsku na BOKU, IFA v Tullne. Od roku 2003 aktívny v treťom sektore a práci na projektoch zameraných na ochranu životného prostredia, ovzdušia, trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a pod. V r. 2005 spolu-založil občianske združenie CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy so sídlom vo Zvolene (viac na www.cepta.sk), v ktorom je od založenia dodnes predsedom. V rámci „poľno-aktivít“, pod OZ CEPTA koordinuje Agro-ekofórum, národnú platformu mimovládnych organizácií presadzujúcich trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka na Slovensku. V rokoch 2008-2013 bol v predsedníctve európskej siete (board) Pesticide Action Network, PAN-EUROPE so sídlom v Bruseli (https://www.pan-europe.info). PAN-Europe je sieť zameraná na pesticídy a ich negatívne dopady. Od roku 2010 reprezentuje európske mimovládne organizácie v expertnej skupine Fruit and Vegetable Advisory Group, pri Európskej komisii v Bruseli. Vo Zvolene v roku 2011 spolu s priateľmi zakladal a rozbiehal Lokálnu potravinovú komunitu LPK-Zvolen, ako jeden z možných systémov CSA – komunitou podporovaného poľnohospodárstva. Je neortodoxný vegetarián.

Ďaľšie webstránky: http://www.bioodpady.skhttps://www.pan-europe.info