streda, 20 apríl 2022 19:16 In Slovensko a GMO Tags
30 komentáre

S radosťou vám oznamujeme, že sme spustili nový web našej občianskej iniciatívy.

Rovnako ako názov našej iniciatívy, aj nový web má názov Slovensko bez GMO, konkrétne www.slovenskobezgmo.org.

Nový web je prehľadnejší, funkčnejší a nám umožní poskytovať vám kvalitnejší obsah.

Nový web už obsahuje všetky články uverejnené na pôvodnom webe vsetkoogmo.sk.

Preto všetky nové články a informácie o GMO budeme publikovať už len na novom webe.

Samotný web www.vsetkoogmo.sk a jeho podstránky a staršie články zostanú stále dostupné, keďže sú súčasťou viacerých príspevkov na sociálnych sieťach.

To znamená, že web vsetkoogmo.sk bude naďalej funkčný, avšak nenájdete na ňom nový obsah, ktorý vytvoríme od dátumu tohto článku.

Veríme, že budete aj naďalej čitateľom nášho webu a prinesieme vám užitočné informácie.

OI Slovensko bez GMO

streda, 07 november 2018 22:03 In Slovensko a GMO Tags
16 komentáre

Dňa 23.10.2018 sme odoslali ďalšiu žiadosť o sprístupnenie informácií, tentoraz Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), v ktorej sme chceli vedieť ako ministerstvo pokračuje v plnení bodov Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. 

piatok, 19 október 2018 00:00 In Slovensko a GMO Tags
35 komentáre

Čoskoro ubehnú 2 roky od odovzdania Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. V petícii sme žiadali, aby jej body boli naplnené do 12 mesiacov od jej odovzdania. Stále sa tak však nestalo, a preto sme opätovne (starší článok tuoslovili Ministerstvo životného prostredia (MŽP), ktoré má tento proces na starosti, aby sme sa dozvedeli, ako prebieha proces vybavenia petície. Okrem toho sme oslovili aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) s otázkou, či sa v roku 2018 pestovali geneticky modifikované plodiny na území Slovenskej republiky. 

streda, 27 jún 2018 12:10 In Slovensko a GMO Tags
12 komentáre

Nasledovný článok je rozhovor z časopisu Slovenský CHOV. Rozhovor uvádzame celý bez úprav a uvádzame ho s láskavým zvolením redakcie Slovenského Chovu.

streda, 06 december 2017 16:38 In Slovensko a GMO Tags
10 komentáre

7. novembra 2017 ubehol rok od odovzdania Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. Keďže bolo v petícii uvedené, že jej body majú byť naplnené do 12 mesiacov od odovzdania, oslovili sme príslušné ministerstvá, aby sme sa dozvedeli, ako prebieha proces vybavenia petície.

sobota, 30 september 2017 09:07 In GMO Tags
16 komentáre

Ako sme vás už informovali, v súčasnosti prebiehajú v Európskom parlamente rokovania o opätovnom schválení potencionálnej rakovinotvornej látky glyfosát, ktorá je súčasťou aj najpredávanejšieho herbicídu Roundup od spoločnosti Monsanto. 

streda, 09 august 2017 06:51 In GM plodiny Tags
67 komentáre

V roku 2012 publikoval francúzsky vedecký tím na čele s profesorom Séralinim toxikologickú štúdiu, ktorá preukázala, že už nízke dávky Monsatovho najpredávanejšieho herbicídu Roundup  majú z dlhodobého hľadiska silné toxické účinky na potkany a spôsobujú vážne poškodenie pečene a obličiek. Zároveň vedci objavili zvýšený výskyt nádorov v testovanej skupine potkanov, čo vedcov nemilo prekvapilo, pretože skúmanie karcinogénneho účinku glyfosátu nebolo predmetom štúdie.

utorok, 30 máj 2017 12:07 In Zákony a GMO Tags
14 komentáre

19.5.2017 vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) dokument o stave plnenia záverov zo spoločného stretnutia, ktoré prebehlo 20.3.2017. Vtedy sme s MŽP prerokovali 3 body Petície za zdravé potraviny.

streda, 11 január 2017 12:55 In Slovensko a GMO Tags
10 komentáre
Petícia za Zdravé potraviny a Slovensko bez GMO bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prerokovaná s petičným výborom dňa 9. 12. 2016. Následne obdržal zástupca petičného výboru nasledovné vyjadrenia...
pondelok, 12 december 2016 09:38 In Slovensko a GMO Tags
10 komentáre

V piatok 9.12. sme sa stretli s pani Ing. Gabrielou Matečnou, ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. O výsledku stretnutia budeme už čoskoro informovať. 

Stránka 1 z 4