Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
S radosťou vám oznamujeme, že sme spustili nový web našej občianskej iniciatívy. Rovnako ako názov našej iniciatívy, aj nový web má názov Slovensko bez GMO, konkrétne www.slovenskobezgmo.org. Nový web je prehľadnejší, funkčnejší a nám umožní poskytovať vám kvalitnejší obsah. Nový web už obsahuje všetky články uverejnené na pôvodnom webe vsetkoogmo.sk. Preto…
streda, 20 apríl 2022 19:16 Napísal(a) v Slovensko a GMO 30 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Prinášame Vám reakciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na spoločný národný list 50 organizácií, v ktorom sa v prvom rade žiada, aby sa SR postavila proti snahe o dereguláciu novej generácie GMO, vyrobených novými genetickými technikami. Táto snaha o vymanenie novej generácie GMO z pod GMO legislatívy je umocnená…
utorok, 14 september 2021 00:00 Napísal(a) v Slovensko a GMO 44 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Listom sme vyzvali vládu SR, MPRV SR a MŽP SR, aby zakázali pestovanie GM plodín, plnili ostatné body našej Petície a ich predvolebné sľuby. Keďže nedávno boli upravené zákony o GMO v SR, zodpovední politici už môžu zakázať pestovanie GM plodín.
štvrtok, 13 máj 2021 12:34 Napísal(a) v Slovensko a GMO 50 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
V Európe rastie znepokojenie nad snahou o dereguláciu novej generácie geneticky modifikovaných (GM) plodín a zvierat vyrobených pomocou nových genetických techník, ako je napríklad CRISPR/Cas. Veľká koalícia 162 európskych organizácií (vrátane slovenských), listom vyzvala Európsku komisiu, aby zabezpečila reguláciu novej generácie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v plnom súlade s existujúcimi…
piatok, 30 apríl 2021 11:42 Napísal(a) v Slovensko a GMO 65 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
S potešením Vám oznamujeme, že dlhoročná snaha o novelu „GMO zákonov", ktorá zakotví do našej legislatívy možnosť zakázať geneticky modifikované plodiny, je u konca. Národná rada SR túto novelu schválila. Ak prezidentka SR nevráti novelizované zákony späť do parlamentu, čo nepredpokladáme, nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.
sobota, 10 apríl 2021 14:59 Napísal(a) v Slovensko a GMO 25 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Európska občianska a obchodná spoločnosť je hlboko znepokojená nad pokusmi o dereguláciu novej generácie geneticky modifikovaných (GM) plodín a zvierat vyvinutých pomocou nových genetických techník, ako je napríklad CRISPR/Cas.
streda, 31 marec 2021 16:56 Napísal(a) v Slovensko a GMO 34 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Novela „GMO zákonov", ktorá zakotví do našej legislatívy možnosť zakázať geneticky modifikované plodiny,  prešla v NR SR prvým čítaním,  bola posunutá do druhého čítania a na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Bližšie informácie aj s výsledkom hlasovania nájdete na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8066  Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO bude naďalej…
sobota, 13 február 2021 08:44 Napísal(a) v Slovensko a GMO 39 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Dňa 16.12.2020 vláda SR schválila dlhoočakávaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v…
piatok, 18 december 2020 08:10 Napísal(a) v Slovensko a GMO 30 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
S poľutovaním vám oznamujeme, že nás opustil náš kolega Daniel Lešinský, ktorý zomrel v noci zo 7. na 8. októbra vo veku 46 rokov. Touto cestou mu ďakujeme za užitočnú a enormnú prácu, ktorú vykonaval v rámci našej iniciatívy a iných organizáciách. S jeho vstupom do našej iniciatívy prišli aj bohaté…
piatok, 09 október 2020 00:00 Napísal(a) v Slovensko a GMO 25 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Aktualizácia článku 26.2.2020: S predvolebným AGRO-GMO dotazníkom 2020 sme oslovili aj ostávajúcich 11 kandidujúcich strán. Ospravedlňujeme sa, že na zodpovedanie mali menej času, zrejme aj preto reagovali tentoraz len dve strany: SOLIDARITA, Hnutie pracujúcej chudoby a Slovenské Hnutie Obrody. Vyplnený dotazník nám tak spolu zaslalo 13 strán. Vyhodnotenie spomenutých dvoch strán sme doplnili…
štvrtok, 20 február 2020 09:03 Napísal(a) v Slovensko a GMO 52 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Oznamujeme a vyzývame verejnosť aby sa zapojila do pripomienkového konania, ktorým sa mení legislatíva, ktorá umožní zakázať pestovanie GMO na Slovensku. Jedná sa o zákony č. 151/2002 Z.z a č. 184/2006 Z.z., do ktorých sa implementuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z  11. marca 2015 , ktorou sa…
nedeľa, 22 december 2019 08:50 Napísal(a) v Slovensko a GMO 44 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Tlačová správa z 12.12.2019.
štvrtok, 12 december 2019 09:44 Napísal(a) v Slovensko a GMO 66 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Tlačová správa z 02.09.2019.
pondelok, 02 september 2019 19:00 Napísal(a) v Slovensko a GMO 76 komentáre
Stránka 1 z 2