Pozor na glyfosát, upozorňuje ÚVZ SR

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) zaslal 1.10.2015 listom výstrahu Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ÚKSÚP) týkajúcu sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfosát v súvislosti s možnou klasifikáciou tejto účinnej látky ako pravdepodobného ľudského karcinogénu 2A.

 

ÚKSÚP na svojej webstránke uvádza:

"Vzhľadom na to, že momentálne nie je možné spoľahlivo odhadnúť mieru rizika pri používaní prípravkov na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu pre verejné zdravie, navrhuje ÚVZ SR dočasné opatrenia na riadenie rizika pre zabezpečenie ochrany zdravia ľudí pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky. Tieto opatrenia je potrebné uplatňovať dovtedy, kým Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska komisia neprijmú v tejto veci jednoznačné závery."

 

Všetkých 5 opatrení navrhnutých ÚVZ SR ako aj ich vyjadrenie môžete nájsť v liste na tomto odkaze. Pre uľahčenie uvádzame tieto opatrenia aj tu v nezmenenej podobe. ÚVZ SR dočasne navrhuje (kým EFSA a Komisia neprijmú v tejto veci jednoznačné závery) nasledovné opatrenia:

1) neaplikovať prípravky na verejných priestranstvách ako sú parky, ihriská, rekreačné plochy, v prostredí školských, zdravotníckych a podobných zariadení, v obytných zónach a na ďalších miestach intenzívne využívaných verejnosťou.

2) pri používaní prípravkov v lesnom hospodárstve alebo pri odstraňovaní nežiadúcej vegetácie popri dopravných stavbách ako sú napr. železničné trate a pri podobných nepoľnohospodárskych použitiach na miestach bežne neprístupných verejnosti, počas aplikácie zabezpečiť prístup len povolaným osobám, po ukončení aplikácie zabrániť vstupu verejnosti na tieto miesta minimálne do zaschnutia postreku a vhodne informovať o ošetrení a použitom postreku na vstupoch do lesných porastov, chodníkov

3) ošetrené poľnohospodárske plochy alebo poľnohospodárske porasty označiť informačnou tabuľou alebo iným vhodným spôsobom informovať o použití prípravkov s obsahom látky glyfozát

4) pri poľnohospodárskom používaní v obciach, pokiaľ prebieha aplikácia prípravku na poliach priamo susediacich s obytnými budovami alebo záhradami, dodržať vzdialenosť minimálne 20 m od zdroja postreku

5) zamedziť voľnú dostupnosť prípravkov pri predaji neprofesionálnym používateľom, malospotrebiteľské prípravky by mali byť uložené na zabezpečených miestach a predávané odborne vyškoleným personálom, ktorý poskytne používateľovi informáciu o možných rizikách pre ľudské zdravie.

 

Prípravky s obsahom glyfosátu sa vo svete používajú prevažne pri pestovaní GM plodín odolných práve voči glyfosátu. U nás je to výlučne na postrekovanie burín v okolí domov, na záhradách, v parkoch a pod. Pretože v EU nie je povolené pestovanie týchto druhov GM plodín (môžu sa však dovážať). Viac o GM plodinách a spotrebe pesticídov sa môžete dočítať v článku pána Šarmíra

 

Ďalšie informácie o tejto problematike nájdete na webe ÚKSUP v tejto sekcii.

 
Prečítané 9923 krát
streda, 22 jún 2016 11:52 Napísal(a)  In Slovensko a GMO 1 komentár
Martin Chudý

Mojou životnou misiou je pomáhať ľuďom získať správne vedomosti a vytvoriť si správne návyky a presvedčenia, prostredníctvom ktorých dosiahnu optimálne zdravie a svoje osobné a pracovné ciele. Som zakladateľom FB komunít „Prevezmite kontrolu nad svojim ZDRAVÍM“ a „Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť“, na ktorých napĺňam svoju životnú misiu...

Webstránka: https://www.martinchudy.sk E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Komentujte

Pridať komentár

0

Komentáre (1)