Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Napriek tomu, že sa v Slovenskej republike pestujú GM plodiny už od roku 2006 (1), len v nedávnej dobe sa o nich začalo viac hovoriť aj v médiách (2). V SR sa pestujú GM plodiny nielen na pokusné účely (3), ale aj pre komerčné účely. Konkrétne sa jedná o GM kukuricu MON 810, ktorú predáva spoločnosť Monsanto pod obchodným názvom YieldGard® (4). Jej pestovanie prebieha najmä v Trnavskom a Košickom kraji a celková výmera v roku 2012 bola 189 hektárov, čo predstavuje 0,063% výmery konvenčnej kukurice. 

nedeľa, 16 február 2014 19:42 Napísal(a) v GM plodiny 4 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)

Po niekoľko mesačnom úsilí v zbieraní podpisov by sme vám radi predstavili leták o našej Petícii za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov. Počas posledných mesiacov sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo podpisov a aj vďaka VAŠEJ iniciatíve sa vytvorilo zatiaľ 36 podpisových miest v 21 mestách po celom Slovensku, pričom tento zoznam sa pravidelne rozširuje, čo nás veľmi teší a začo vám veľmi ďakujeme.

nedeľa, 09 február 2014 09:35 Napísal(a) v GMO 7 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)

V súvislosti s GMO je patentovanie živých organizmov uvádzané ako jeden z najkontroverznejších aspektov šírenia pestovania geneticky modifikovaných plodín vo svete. Pre širokú verejnosť je to trochu prekvapujúce, ale je to z dôvodu, že podstata a dôsledky patentovania sú väčšinou známe iba úzkemu okruhu odborníkov a podnikateľských kruhov. Ak niekto nezainteresovaný sleduje diskusiu o GMO, predsa len je skôr prirodzene citlivý na argumenty týkajúce sa rizík pre ľudské zdravie, prípadne životné prostredie, pričom právne aspekty daného fenoménu, medzi ktoré patrí i patentovanie, si väčšinou uvedomujú iba osoby, ktorých sa to priamo týka, to znamená výrobcovia GM sadív a poľnohospodári na jednej strane a politici na strane druhej, pretože, ako to uvidíme, patentovanie má priamy dopad na kompetencie štátov v niektorých oblastiach. Vzhľadom na závažnosť dôsledkoch patentovania živých organizmov považujem za užitočné urobiť syntézu základných faktov týkajúcich sa jeho histórie a podstaty.

piatok, 31 január 2014 12:00 Napísal(a) v GMO Pridajte komentár medzi prvými!