streda, 20 november 2013 10:36 In GMO Tags
Pridajte komentár medzi prvými!

Skutočnosť, že viac ako miliarda obyvateľov našej planéty hladuje, je nepochybne najväčším škandálom súčasnosti. Napriek tomu, že ľudstvo disponuje takým bohatstvom ako nikdy v minulosti, zomiera každých 5 sekúnd od hladu jedno dieťa do desať rokov. Na nesmiernom bohatstve dnešného sveta nič nemení ani hospodárska a finančná kríza, ktorou svet prechádza a ktorá nemôže slúžiť ako ospravedlnenie dnešného hanebného stavu.

 

pondelok, 11 november 2013 12:41 In GMO Tags
2 komentáre

Za porušenie patentu sa považuje i nechcená a náhodná kontaminácia GM peľom alebo sadivami zo susedných polí“

 

Váhavosť Európskej únie voči poľnohospodárskym GMO býva často prezentovaná ako škodenie záujmom európskych poľnohospodárov, ktorí by radi pestovali geneticky modifikované plodiny (GMP) z dôvodu ich údajnej ekonomickej výhodnosti. Zo skúseností spolupráce zámorských farmárov s Monsantom, nadnárodnou spoločnosťou, ktorá vyrába 90% komercializovaných sadív GMP, ale zďaleka nevyplýva, že by európski poľnohospodári museli dnešný stav veľmi ľutovať.

nedeľa, 03 november 2013 13:48 In Štúdie o GMO Tags
Pridajte komentár medzi prvými!

Nová austrálska vedecká štúdia [1] potvrdzuje závery štúdie tímu prof. Séraliniho publikované v septembri 2012. Jej názov je „Dlhodobá toxikologická štúdia na ošípaných kŕmených kombináciou GM sóje a GM kukurice [2]“ a bola publikovaná v časopise Journal of Organic Systems, kde príspevky posudzujú recenzenti. Štúdia je výsledkom práce vedeckého tímu v ktorom boli výskumní pracovníci z dvoch kontinentov.

nedeľa, 06 október 2013 06:43 In Štúdie o GMO Tags
31 komentáre

19. septembra 2012 informovali médiá o výsledkoch vedeckej štúdie zrealizovanej skupinou francúzskych vedcov, podľa ktorej môže mať konzumácia potravín na báze geneticky modifikovaných plodín závažné zdravotné dôsledky. Táto informácia mala výrazný nádych senzácie, nakoľko až doteraz všetci kompetentní svorne tvrdili, že neexistuje žiaden vedecký dôkaz o škodlivosti takýchto potravín. Preto ani nebolo nijakým prekvapením, že krátko po publikácii predmetného odborného článku v americkom vedeckom časopise Food and Chemical Toxicology Journal a po medializácii výsledkov, sa na štúdiu i na jej autorov spustila spŕška kritiky zo všetkých strán.

piatok, 27 september 2013 14:25 In Štúdie o GMO Tags
13 komentáre

O niekoľko dní uplynie rok od publikácie vedeckej štúdie tímu francúzskeho molekulárneho biológa Gilles-Eric Séraliniho [1], ktorá seriózne spochybnila deklarovanú zdravotnú neškodnosť potravín vyrobených na báze geneticky modifikovaných plodín (GMP). Hoci oficiálna odborná diskusia bola ukončená ešte koncom minulého roku odmietavými stanoviskami zo strany EFSA (European Food Safety Authority) a viacerých národných úradov zodpovedných za bezpečnosť potravín, stále sa ešte objavujú nové skutočnosti týkajúce sa pozadia mimoriadne brutálnej reakcie zo strany biotechnologických spoločností a ich lobistických organizácií a zároveň dochádza i k novému vývoju, ktorý je logickým dôsledkom štúdie, ktorú sa jej kritikom, napriek enormnému úsiliu, nepodarilo „pochovať.

štvrtok, 19 september 2013 17:32 In GM plodiny Tags
46 komentáre

19. septembra 2012 bol svet informovaný o výsledkoch vedeckej štúdie uskutočnenej francúzskym tímom pod vedením prof. Gilles-Eric Séraliniho, podľa ktorých konzumácia potravín vyrobených z geneticky modifikovaných plodín so sebou prináša vážne zdravotné riziká. Štúdia bola síce následne odmietnutá časťou vedeckej komunity (predovšetkým ale výskumnými pracovníkmi, ktorí mali blízko k biotechnologickému priemyslu) a agentúrami zodpovednými za potravinovú bezpečnosť (ktoré ale nie sú nezaujaté pretože v minulosti predmetnú GM kukuricu povolili ako bezpečnú a okrem toho majú známe problémy s konfliktami záujmov viacerých členov svojich vedeckých panelov), ale otázky a znepokojenie verejnosti pretrvávajú.

Stránka 3 z 3